Általános könyvviteli szolgáltatások

 • Kettős könyvvitel, naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetése
  Mérleg és kiegészítő mellékletek elkészítése, információközlés a cégvezetés részére.
 • Évközi mérlegkészítés igény szerint.
 • Adóbevallások elkészítése és benyújtása az illetékes hatóságok felé.
 • Előzetes adófizetési kalkuláció
  Adatszolgáltatás KSH részére, hitelkérelemhez, pályázat készítéshez, közbeszerzéshez.
 • Számviteli-politika tervezése, számlatükör, számlarend elkészítése, karbantartása.
 • Más által könyvelt anyag ellenőrzése, akár több évre is.
  Vállalunk cégátvilágítást, vagyonmérleg készítést.
 • Munkaügyi
  szolgáltatások

 • Munkaügyi bejelentések, belépés és kilépés
 • Bérszámfejtés, munkaszerződés és jelenléti ív alapján
 • Táppénz igény benyújtása
 • Kereset és munkáltatói igazolások készítése.
 • Pénzügyi
  feladatok ellátása

 • Pénztárjelentések ellenőrzése
 • Vevő-szállító analitika elkészítése, egyeztetése
 • Adófolyószámla egyeztetés
 • Bankszámla elektronikus kezelése, banki utalások teljesítése (igény szerint, külön megállapodás alapján)
 • Adótanácsadás

  Szem előtt tartjuk a vállalkozás optimális nyereségességét, másrészt elvégezzük konkrét gazdasági eseményekhez kapcsolódóan adózási kérdések teljes körű kidolgozását. Adómagyarázatok és év végi zárások kidolgozása. Támogatás szervezeti vizsgálatok és jogorvoslati eljárások folyamán. Állásfoglalás adóügyi kockázatoknál és vitás kérdésekben. Adóhatóság előtti teljes képviselet.

  Költségelemzés

  A rentabilitásra vonatkozó számítások és táblázatok elkészítése külön igény és megállapodás esetén. Ezen elemzések és cégértékelések havonkénti bontásban, főkönyvi kivonattal egyezően készülnek el, figyelembe véve a vállalkozás speciális helyzetét. Bolthálózattal rendelkező vállalkozásoknál az árbevétel és a költség alakulását boltonkénti bontásban elemezzük.

  Átalakulás, kiválás, végelszámolás, felszámolás

  Átalakulás, kiválás, összeolvadás számviteli feladatai, vagyonmérleg elkészítése.
  Végelszámolás előkészítése, záró mérleg készítés, záró bevallások elkészítése, benyújtása
  mind a végelszámolás kezdetekor, mind a végelszámolás befejezésekor.
  A várható felszámolásra felkészülés, felszámoló biztossal a kapcsolat felvétele, iratanyag
  átadásának előkészületében segítségnyújtás.